Legal Management Services

Legal Management Services BV (LMS) is een bureau voor juridisch, fiscaal en administratief advies, projectbelegeiding en interimmanagement. Voor onze opdrachtgevers (notariskantoren, beleggingsmaatschappijen, projectontwikkelingsmaatschappijen en bouwmaatschappijen) voeren we complexe en omvangrijke projecten en veranderingstrajecten uit. LMS focust op een drietal werkgebieden: financieel, juridisch en fiscaal management.

 

Legal Management Services BV is uw servicepartner voor:

  • Notariskantoren
  • Beleggingsmaatschappijen
  • Projectontwikkelingsmaatschappijen
  • Bouwmaatschappijen

 


Notariskantoren

 

LMS verleent diensten aan notariskantoren (van welke omvang dan ook). De directieleden van LMS kunnen daarbij bogen op een ruim 35 jarige ervaring in de notariële praktijk, zowel op het terrein van de dagelijkse praktijk van het registergoed, het personen- en familierecht, het ondernemingsrecht als het besturen en managen van de notarispraktijk in al haar facetten.

Sedert de invoering van de nieuwe Wet op het Notarisambt in 1999 is de notaris naast het zijn van notarieel (en fiscaal) jurist nog meer dan voorheen ondernemer. Dat noopt notariskantoren er toe alert te zijn op de ontwikkelingen in een steeds meer concurrerende markt.

Een van de speerpunten van LMS is de dynamische informatievoorziening, waardoor notariskantoren in staat worden gesteld de vinger voortdurend aan de pols te houden en op elk moment over de gewenste informatie te kunnen beschikken, die inzicht geeft in de effectiviteit en de efficiency van de werkprocessen, om zo nodig tijdig en adequaat te kunnen reageren op veranderingen in uw organisatie of uw omgeving.

 

Vanuit verschillende optieken met de ondersteunende technieken en tools, kunnen wij notariskantoren continu inzicht verschaffen in de afwijkingen van de gestelde doelen.

LMS kan u van dienst zijn bij het inrichten van de financiële administratie en bij het adviseren, ontwikkelen en begeleiden van een gedegen informatiebeleid, het doorlichten van de bedrijfsvoering, het implementeren van een verantwoord personeelsbeleid, het bewaken van werkprocessen en het daadwerkelijk invoeren van een kwaliteitssysteem op basis van een te hanteren handboek, waarin de processen nauwkeurig staan omschreven.

Ons concept richt zich met name op de samenhang tussen strategie, processen, prestaties en kwaliteit, met als uiteindelijk doel een betere besturing van de organisatie met een positief effect op de financiële en strategische resultaten. In een vrijblijvend gesprek gaan wij graag in op uw specifieke situatie.

 

 

Beleggings-, projectontwikkelings- en bouwmaatschappijen

 

LMS kan u van dienst zijn bij het opstellen van juridische en fiscale contracten in het kader van projectontwikkeling en beleggingen.

Het vertalen van de tussen partijen gemaakte afspraken in het kader van verwerving van registergoederen, splitsing in appartementsrechten en uitponding, vereist de nodige juridische en fiscale kennis, die LMS in huis heeft. Daardoor komen wij dikwijls in contact met ondernemingen en bedrijven, die registergoed willen afstoten, herontwikkelen etc.

LMS is ook uw partner in het samenbrengen van partijen en begeleiden van het proces.

Winkelwagen
0 artikelen | € 0,00
»
Zoeken
»
Mijn account
»
Kantoor
Legal Management
Services B.V.
Edisonstraat 84
7006 RE DOETINCHEM
Tel: (0314) 354 476
Mob: 06 54 25 89 79
info@legal-management.nl
© 2012 Legal Management Services
Filter